szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na Y

  Na'vi Polski
plumps/2189c6ed-7f96-4aee-a838-5afff586b187.mp3 ya[ja]rzecz.envirweather
powietrze
atmosfera
plumps/8476cfb5-503f-4ae4-8833-43cd79496cf1.mp3 yafkeyk[ˈja.fkɛjk]rzecz.weather
pogoda
plumps/1afc46e0-d320-4f6e-9770-2ad66fe14835.mp3 yak[jak]rzecz.
rozgałęzienie
punkt rozbieżności (np. dróg)
plumps/eb459351-4249-432a-b8b1-de9ca28ec7f3.mp3 yak si[jak si]czasow. nie.
odchodzić
zmieniać kierunek
zbłądzić
plumps/0818ba81-9715-48e0-b53f-fbd8facd9b48.mp3 yaney[ja.ˈnɛj]rzecz.
kajak
czółno
plumps/a36418d7-a2ae-48e0-9971-5a61a7388307.mp3 yapay[ˈja.paj]rzecz.weather
mgła
para
plumps/5c9e1b1a-9304-4755-be92-09557737a181.mp3 yawne[ˈjaw.nɛ]przym.emot
ukochany
umiłowany
luby
plumps/deecaeec-f993-467b-8f01-c65afa5b154f.mp3 yawnetu[ˈjaw.nɛ.tu]rzecz.sociol
ukochana osoba
kochany
ukochany
kochanek
plumps/c2097a1e-7222-4cf8-9cb3-221c02295426.mp3 yawntu[ˈjawn.tu]rzecz.sociol
ukochana osoba
kochany
ukochany
kochanek
plumps/3e0489f8-872d-4601-a8a7-06b514fe9ca0.mp3 yawnyewla[jawn.ˈjɛw.la]rzecz.emot
złamane serce
plumps/2ae55752-81bf-4fbc-80d7-eb495aea6696.mp3 yawo[ja.ˈwo]czasow. nie.(2,2)
zdejmować
uruchomić
(ang. "take off", "launch" - przyp. tłum.)
plumps/ddc8fdcd-4695-4f1a-b8aa-bc42f3c2ee29.mp3 yayayr[ja.ˈjajɾ]rzecz.
zamieszanie
dezorientacja
pomieszanie
pogmatwanie
plumps/2a3e3d71-da93-4b8c-aa0f-2adeb1175481.mp3 yayayrnga'[ja.ˈjajɾ.ŋaʔ]przym.
mylący
plumps/94041742-3034-4192-9cc5-0c1bf399b65a.mp3 yayayrtsim[ja.ˈjajɾ.͡tsim]rzecz.
coś mylącego
źródło pomyłki
plumps/524cdd6a-a542-4862-adae-8c7bf72d0cb9.mp3 yaymak[ˈjaj.mak]przym.
głupi
niemądry
ignorant
plumps/ca8825ab-80b5-48b9-a984-8b1337326da5.mp3 yayo[ˈja.jo]rzecz.envirfauna
ptak
plumps/1ec2cc64-f012-40d0-8ff5-b06426e97926.mp3 yayotsrul[ˈja.jo.͡tsɾul]rzecz.
ptasie gniazdo
gniazdo ptaka
plumps/fbbe1615-666e-4bb7-b48f-ee9a2ab6b02f.mp3 yäkx[jækʼ]czasow. prz.
nie zauważać
nie zauważyć
ignorować
zignorować
lekceważyć
plumps/66d7569b-6ae2-4bd0-b8de-f8c61d67c022.mp3 yän[jæn]czasow. prz.
przymocować
zamocować
przywiązać
przyczepić
plumps/65761584-7fd8-4f7a-bd24-cf20861ea584.mp3 ye[jɛ]przym.emot
nasycony
pełen
plumps/b15cf133-f723-4cc6-b5a6-5fa3abbe3b9b.mp3 ye'krr[ˈjɛʔ.krˌ]przysł.temp
wsześnie
przedwcześnie
z początku
plumps/29f3074a-85c4-4e9c-a247-7789479f66d9.mp3 ye'rìn[ˈjɛʔ.ɾɪn]przysł.temp
wkrótce
niebawem
niedługo
zaraz
rychło
wnet
plumps/f7933e60-1f8b-4d1d-8586-b1900a87672a.mp3 yehakx[ˈjɛ.hakʼ]przym.emot
nasycony (był głodny i już nie jest)
pełen (brzuch)
(jesteśmy pełni po zjedzonym posiłku - przyp. tłum.)
plumps/eef2c369-8221-4be6-91d3-fe86d7402a3f.mp3 yem[jɛm]czasow. prz.
położyć
postawić
umieszczać
plumps/c50bdab1-8b85-424f-9978-ee4536f08eee.mp3 yemfpay[jɛm.ˈfpaj]rzecz.
zanurzenie (w ciecz, np. wodę)
plumps/8d554c44-a3da-465f-816c-832884637d73.mp3 yemfpay si[jɛm.ˈfpaj si]czasow. nie.
zanurzać się (w ciecz, np. wodę)
plumps/823b96b0-38bf-43ea-bbee-870e85e4246f.mp3 yemstokx[ˈjɛm.stokʼ]czasow. prz.(1,1)cloth
założyć (ubranie)
wdziać
oblec
plumps/45ad51b7-7755-46a0-8fc7-c21717fcecbf.mp3 yengwal[jɛŋ.ˈwal]rzecz.
smutek
żal
boleść
żałość
plumps/a273a6cb-0864-48b0-b636-7f12a2d28111.mp3 yerik[ˈjɛ.ɾik]rzecz.fauna
Sześcionóg
Sexcruscervus caeruleus
(Pandorańskie jeleniopodobne zwierzę)
plumps/7bab313a-f141-4765-9c3c-80338e7a7c86.mp3 yeväng[ˈjɛ.væŋ]przym.emot
zadowolony (był spragniony i już nie jest)
gaszony (chodzi o pragnienie)
(ugasiliśmy pragnienie picia - przyp. tłum.)
plumps/e9d85b25-7574-48d4-85c5-7649def4e48e.mp3 yewla[ˈjɛw.la]rzecz.
rozczarowanie
zawód emocjonalny
zawiedzione oczekiwanie
plumps/d9ee1cfb-4389-4aa4-9e12-6a2b8b228d08.mp3 yewla[ˈjɛw.la]fraza.
rozczarowanie
zawód emocjonalny
zawiedzione oczekiwanie
plumps/e5500cc2-9074-438c-bc73-920b4062f3dc.mp3 yey[jɛj]przym.
prosty
równy
wyprostowany
plumps/1a0c2501-370d-412c-bd0c-65e935b73e8c.mp3 yeyfya[ˈjɛj.fja]rzecz.
linia prosta
plumps/20dac146-11e9-43a6-b84a-f08283a4046c.mp3 Yeysu[ˈjɛj.su]rzecz.namelw
Jezus (imię męskie)
plumps/f13624ec-267b-42df-803d-85cbd25f1ae8.mp3 [jɪ]rzecz.
półka
krawędź
poziom
szczebel (drabiny)
(mały, płaski obszar, na którym można stanąć lub postawić jakiś obiekt jak np. stopę)
plumps/49326fe4-7917-4539-b916-a4a7d1e67905.mp3 yìm[jɪm]czasow. prz.
wiązać
związać
powiązać
plumps/bf4c4d87-19dc-40c8-b3af-f0549b713119.mp3 yll[jlˌ]przym.sociol
wspólny
komunalny
społeczny
plumps/09782cd4-7117-4be6-95a9-c0542c83ab50.mp3 ylltxep[ˈjlˌ.tʼɛp]rzecz.locsociol
wspólne ognisko
(miejsce gdzie Na'vi jedzą razem)
plumps/8e9b8481-7452-43b6-bf83-7966b06f909e.mp3 yo[jo]rzecz.
powierzchnia
nawierzchnia
płaszczyzna
plumps/4f52f9f0-6ac6-46b2-b698-5d527f17360b.mp3 yo'[joʔ]czasow. nie.
być perfekcyjnym
bez skazy
plumps/cb5dad1b-9c9b-4145-8bc3-9ddd56edc719.mp3 yo'ko[ˈjoʔ.ko]rzecz.
koło
kółko
okrąg
perfekcyjnie okrągły pierścień
plumps/97e7124b-e820-46ec-ae1b-ddb1d9edb924.mp3 yoa[ˈjo.a]adp.comm
w zamian za
plumps/ea0c9968-7670-4947-8530-6edafbd029db.mp3 yol[jol]przym.temp
krótki (o czasie)
plumps/16080dc7-8f04-4c84-ae19-c5b3c818636a.mp3 yom[jom]czasow. prz.gastr
jeść
spożywać
jadać
plumps/ee59a1fd-c4fb-45ca-b695-5b787bdaf9f8.mp3 yomhì'ang[jom.ˈhɪʔ.aŋ]rzecz.flora
dakteron
Pseudopenthes coralis
plumps/80312394-79cb-4ff5-8203-67a1e4cdf9c1.mp3 yomioang[jom.i.ˈo.aŋ]rzecz.flora
kielisznik
dosł.: pożeracz zwierząt
Pdeudocenia rosea
plumps/ae79a072-f551-483f-ad69-dd70e6bc2870.mp3 yomtìng[ˈjom.tɪŋ]czasow. nie.(2,2)
karmić (z obiektem w przyp. celownika)
plumps/cf15f746-96c3-417a-a423-f22b2855893e.mp3 yomyo[ˈjom.jo]rzecz.
talerz (na jedzenie)
plumps/987b76da-2118-4483-8548-11a805f1c8be.mp3 yomyo lerìk[ˈjom.jo lɛ.ˈɾɪk]rzecz.
talerz liściasty
plumps/bc44dfd3-37b3-4363-b551-33ecff50f7f6.mp3 yora'[jo.ˈɾaʔ]czasow. prz.
wygrać (grę, walkę)
zwyciężyć
zwyciężać
plumps/aa1e8b4e-8ed1-4d30-91ea-89ee48eff798.mp3 yora'tu[jo.ˈɾaʔ.tu]rzecz.
zwycięzca
wygrany (osoba)
plumps/5ccd4749-2a9e-42d5-a29e-beef3701c9d1.mp3 yrr[jrˌ]przym.
dziki
naturalny
coś oryginalnego, niezmodyfikowanego, nienaruszonego w naturalnym stanie
plumps/ae33ea5c-578b-43b2-9f22-1714d8d76917.mp3 yrrap[ˈjrˌ.ap]rzecz.weather
burza
sztorm
plumps/6cc5e004-cc38-4611-bc8d-3596c3d4d382.mp3 yuey[ˈju.ɛj]przym.nfopers
piękny (wewnętrzne piękno)
plumps/989fddb7-fe59-4a57-b217-d0a9c7b20846.mp3 yune[ˈju.nɛ]czasow. prz.
słuchać
przysłuchiwać się
plumps/deef1a67-1b3a-48f9-b5c9-402753d68d1e.mp3 yur[juɾ]czasow. prz.
myć się
myć
obmyć
prać