szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

lista słów "fauna"

  Na'vi Polski
'angtsìk[ˈʔaŋ.͡tsɪk]rzecz.fauna
Młotogłów Tytanoder
Rhinoquadruculus hammercephali
eltungawng[ˈɛl.tu.ŋawŋ]rzecz.faunamyth
Świecące robaki
Arachnolumera nitidae
fkio[ˈfki.o]rzecz.fauna
Tetrapteron
(rybożerny drapieżnik podobny do flaminga)
fpxafaw[ˈfpʼa.faw]rzecz.fauna
meduza
Electromedusa aerae
fwampop[ˈfwam.pop]rzecz.fauna
Tapir
(Pandorańskie zwierzę podobne do tapira)
fwäkì[ˈfwæ.kɪ]rzecz.fauna
modliszka
hì'ang[ˈhɪʔ.aŋ]rzecz.faunaenvir
insekt
ikran[ˈik.ɾan]rzecz.fauna
Banshee
(latający wierzchowiec)
ikranay[ik.ɾa.ˈnaj]rzecz.fauna
leśne banshee
mniejszy banshee (mniejszy kuzyn górskiego banshee)
leśny ikran
ioang[i.ˈo.aŋ]rzecz.fauna
zwierzę
bestia
kali'weya[ka.liʔ.ˈwɛ.ja]rzecz.fauna
Arachnoid
Scorpiosista virosae
kenten[ˈkɛn.tɛn]rzecz.fauna
jaszczurka wachlarzowa
Fanisaurus pennatus
lini[ˈli.ni]rzecz.fauna
młody (o zwierzętach, ptakach, rybach, insektach)
mawup[ˈma.wup]rzecz.fauna
turtapeda
sześcionoga istota wodna
nantang[ˈnan.taŋ]rzecz.fauna
wężowilk
Caniferratus costatus
ngawng[ŋawŋ]rzecz.fauna
robak
pa'li[ˈpaʔ.li]rzecz.fauna
Mroczny koń
Equidirus hoplites
palulukan[pa.lu.ˈlu.kan]rzecz.fauna

payoang[paj.ˈo.aŋ]rzecz.faunaenvir
ryba
riti[ˈɾi.ti]rzecz.fauna
Żądłonietoperz
Scorpiobattus volansii
swirä[swi.ˈɾæ]rzecz.faunaenvir
kreatura
stwór
stworzenie
istota
syaksyuk[sjak.ˈsjuk]rzecz.fauna
Prolemur
(Pandorańskie, lemuropodobne zwierzę)
Prolemuris noctis
talioang[ˈta.li.o.aŋ]rzecz.fauna
Gromowół
Bovindicum monocerii
teylu[ˈtɛj.lu]rzecz.fauna
larwa chrząszcza
toruk[ˈto.ɾuk]rzecz.faunamyth
Wielki Leonopteryx
Ostatni Cień
Leonopteryx rex
tspìng[͡tspɪŋ]rzecz.fauna
austrapeda
(stworzenie podobne do strusia lub emu)
tsyìräfì[͡tsjɪ.ɾæ.fɪ]rzecz.faunalw
żyrafa
yayo[ˈja.jo]rzecz.faunaenvir
ptak
yerik[ˈjɛ.ɾik]rzecz.fauna
Sześcionóg
Sexcruscervus caeruleus
(Pandorańskie jeleniopodobne zwierzę)
zize'[zi.ˈzɛʔ]rzecz.fauna
Piekielna osa
Magnivespa velox