szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na M

  Na'vi Polski
ma[ma]czą.
O (wołacz)
Drogi...
makto[ˈmak.to]czasow. prz.
jeździć
mal[mal]przym.
godny zaufania
wzbudzający zaufanie
masat[ˈma.sat]rzecz.milcloth
napierśnik (pancerz)
matsa[ˈma.͡tsa]rzecz.gastrlw
Maca
przaśny chleb
(jest to zwykły, suchy placek)
(patrz google "unleavened bread" - suges. tłum.)
mauti[ˈma.u.ti]rzecz.gastr
owoc
maw[maw]adp.temp
po (czasie)
mawey[ma.ˈwɛj]przym.emot
spokojny
opanowany
maweypey[ma.ˈwɛj.pɛj]czasow. nie.(3,3)
być cierpliwym
maweypeyyu[ma.ˈwɛj.pɛj.ju]rzecz.
osoba, która jest cierpliwa
mawfwa[ˈmaw.fwa]spój.
później (z częścią podrzędną po nadrzędnej)
mawkrr[ˈmaw.krˌ]przysł.temp
później
potem
następnie
mawkrra[maw.ˈkrˌ.a]spój.temp
po
potem
później
(z częścią podrzędną po części nadrzędnej)
mawl[mawl]rzecz.
połowa
połówka
mawup[ˈma.wup]rzecz.fauna
turtapeda
sześcionoga istota wodna
may'[majʔ]czas. mod.
smakować
próbować
sprawdzać
mäkxu[mæ.ˈkʼu]czasow. prz.(1,1)nfp
przerwać
wyrzucić z harmonijnej równowagi
me'em[mɛ.ˈʔɛm]przym.
harmonijny
mefo[mɛ.ˈfo]os.
oni (dwaj)
tych dwóch
mek[mɛk]przym.objfignfp
pusty
mataforycznie: nie mający wartości
mekre[ˈmɛk.ɾɛ]rzecz.mil
kredyty państwowe
(oryginalnie - supplies)
mektseng[ˈmɛk.͡tsɛŋ]rzecz.
szczelina
wyłom
luka
melo[ˈmɛ.lo]przysł.
dwukrotnie
dwa razy
mengenga[mɛ.ŋɛ.ˈŋa]os.
wy dwaj
wy (dwoje)
(określenie grzecznościowe, uroczyste)
meoauniaea[mɛ.o.a.u.ni.a.ˈɛ.a]rzecz.myth
harmonia
życie w zgodzie z naturą
merki[ˈmɛɾ.ki]rzecz.gastrspec
ruszt
przyrząd do wędzenia mięsa
(do wędzonego mięsa)
mesrram[mɛ.srˌ.ˈam]przysł.temp
przedwczoraj
dwa dni temu
mesrray[mɛ.srˌ.ˈaj]przysł.temp
pojutrze
dwa dni od teraz
meuia[mɛ.ˈu.i.a]rzecz.
honor
cześć
zaszczyt
meuianga'[mɛ.ˈu.i.a.ŋaʔ]przym.myth
honorowy
szanowny
zaszczytny
meyam[mɛ.ˈjam]czasow. prz.
przytulać
objąć
uścisnąć
meyp[mɛjp]przym.emot
słaby
osłabiony
słabej woli
mało stanowczy
mi[mi]przysł.
już
wciąż
jak przedtem
(oryginalnie - yet, still, as before)
miklor[mik.ˈloɾ]przym.
przyjemny dźwięk
piękny dźwięk
przyjemnie brzmiący
pięknie brzmiący
miktsang[ˈmik.͡tsaŋ]rzecz.cloth
kolczyk
nausznik
mikvä'[mik.ˈvæʔ]przym.
źle brzmiący
mikyun[ˈmik.jun]rzecz.body
ucho
mip[mip]przym.
nowy
nowoczesny
mì+[mɪ]adp.loc
w
mìfa[mɪ.fa]rzecz.
wnętrze
(oryginalnie - inside, inner side)
mìfa[mɪ.fa]przysł.
w środku
mìftxele[mɪ.ˈftʼɛ.lɛ]przysł.
pod tym względem
względem tej sprawy
mìkam[mɪ.ˈkam]adp.loc
pomiędzy
między
mìn[mɪn]czasow. nie.
skręcać
kręcić
mìnyu[ˈmɪn.ju]rzecz.flora
zakręcona lilia
skręcona lilia
Pseudolilium contortum
mìso[mɪ.ˈso]przysł.loc
z dala (o pozycji)
mll'an[mlˌ.ˈʔan]czasow. prz.
akceptować
zaakceptować
uznać
mllte[mlˌ.ˈtɛ]czasow. nie.
zgodzić się
uzgodnić
porozumieć się
akceptować
mo[mo]rzecz.loc
przestrzeń
dziura
wydrążenie
zamknięta, otwarta przestrzeń
mo a fngä'[mo a fŋæʔ]rzecz.
ubikacja (na Ziemi)
(zamknięta prywatna przestrzeń lub pokój)
mo a hahaw[mo a ˈha.haw]rzecz.
sypialnia
(także jako snomo a hahaw)
mo a yom[mo a jom]rzecz.
jadalnia
mo letrrtrr[mo lɛ.ˈtrˌ.trˌ]rzecz.
pokój gościnny
salon
Mo'at[ˈmoʔ.at]rzecz.name
Imię żeńskie
moe[ˈmo.ɛ]os.
my (dwoje) (wyłącznie)
mohe[ˈmo.hɛ]os.
my (dwoje) (wyłącznie)
(forma grzecznościowa, uroczysta)
mok[mok]czasow. prz.
sugerować
proponować
mokri[ˈmok.ɾi]rzecz.
głos
momek[ˈmo.mɛk]przym.
wydrążony
dudniący
ang. hollow (not solid)
mong[moŋ]czasow. prz.
polegać na
polegać na ochronie (kogoś)
mowan[mo.ˈwan]przym.emot
przyjemny
miły (cieleśnie, seksualnie)
mowar[mo.ˈwaɾ]rzecz.
rada
porada
mowar si[mo.ˈwaɾ si]czasow. nie.(2,2)
doradzać
doradzić
dawać poradę
mowarsiyu[mo.ˈwaɾ.si.ju]rzecz.
doradca
mrr[mrˌ]liczeb.
5
mrrtrr[ˈmrˌ.trˌ]rzecz.temp
pięciodniowy tydzień pracy
mrrve[ˈmrˌ.vɛ]liczeb.
piąty (liczebnik porządkowy)
muiä[mu.ˈi.æ]przym.
właściwy
odpowiedni
dopasowany
rzetelny
mulpxar[mul.ˈpʼaɾ]rzecz.flora
kogucia głowa (roślina)
Alectophyllum molle
mun'i[mun.ˈʔi]czasow. prz.
ciąć
przeciąć
pokroić
mune[ˈmu.nɛ]liczeb.
2
munsna[ˈmun.sna]rzecz.
para (czegoś)
muntrr[ˈmun.trˌ]rzecz.temp
weekend
muntrram[mun.trˌ.ˈam]rzecz.temp
ostatni weekend
muntrray[mun.trˌ.ˈaj]rzecz.temp
następny weekend
muntxa[mun.ˈtʼa]przym.sociol
żonaty
muntxa si[mun.ˈtʼa si]czasow. nie.
żenić się
muntxatan[mun.ˈtʼa.tan]rzecz.famsociol
mąż
małżonek
muntxate[mun.ˈtʼa.tɛ]rzecz.famsociol
żona
małżonka
muntxatu[mun.ˈtʼa.tu]rzecz.famsociol
współmałżonek
munge[ˈmu.ŋɛ]czasow. prz.
wziąć
zabrać
chwycić
przynieść
doprowadzić
przywieźć
mungwrr[muŋ.ˈwrˌ]adp.
z wyjątkiem
oprócz
muve[ˈmu.vɛ]liczeb.
drugi (liczebnik porządkowy)
muwìntxu[mu.wɪn.ˈtʼu]czasow. prz.(2,3)
prezentować
przedstawiać
zapoznać