szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na W

  Na'vi Polski
plumps/48c86108-40db-464d-a5c8-2c9b9783176b.mp3 walak[ˈwa.lak]przym.emot
energetyczny
energiczny
aktywny
czynny
plumps/b439ac58-b4a3-45b7-8240-7ec98ac240ea.mp3 wan[wan]czasow. prz.
ukryć
ukrywać (się)
schować
chować
kryć
plumps/f2056ba1-8c83-423a-a1de-7d8a06313f9a.mp3 wawe[wa.ˈwɛ]rzecz.
znaczenie
waga (NIE fizyczna!)
ważność
plumps/1141324b-fee6-460b-aeb3-62dc2e4a8ec9.mp3 way[waj]rzecz.musart
pieśń (starożytna, uroczysta, ceremonialna)
plumps/32a6b80e-50b2-4eb4-aa6d-6f20cb1186a2.mp3 way a plltxe[waj a plˌ.ˈtʼɛ]fraza.musart
wiersz
poemat
melodyjne recytowanie
plumps/0eaa4ba9-b491-48e2-971a-f68067607ee7.mp3 way a rol[waj a ɾol]fraza.musart
recital (melodyczny)
dosł. zaśpiewany poemat
plumps/f1b5fdfa-971c-4522-8db2-f5af1f149d60.mp3 way si[waj si]czasow. nie.mus
śpiewać (pieśń starożytną lub uroczystą)
plumps/89c7353f-30ee-48b2-9469-c62cf5b5ea2a.mp3 wayä aylì'u[ˈwa.jæ aj.ˈlɪ.ʔu]fraza.artmus
słowa poematu
tekst piosenki
plumps/7521d5bb-6771-46c6-b29a-19e3f5505118.mp3 waytelem[ˈwaj.tɛ.lɛm]rzecz.mus
akord piosenki
(mnemotechniczna pomoc w opowiadaniu opowieści, sznury kolorowych koralików i kamyków, kości i kawałki roślin)
plumps/7b78e967-be76-4feb-bec8-9c9b3064bba8.mp3 wä+[wæ]adp.mil
przeciwko
przeciw
sprzeciwiać się
przeciwstawiać
przeciwdziałać
plumps/29d13c2c-799b-4269-88c1-0ef6114807bb.mp3 wäsul[ˈwæ.sul]czasow. nie.(2,2)
rywalizować
współzawodniczyć
plumps/5304762d-a6ae-4c14-8fba-4b7709b78165.mp3 wäte[wæ.ˈtɛ]czasow. prz.(2,2)
kłócić się
spierać się
dyskutować
dysputować
plumps/8cda0b0a-d906-4a78-80c0-cb8c3956dc92.mp3 wätu[ˈwæ.tu]rzecz.mil
przeciwnik
plumps/c5669ef5-22a2-436c-9ede-2653ef9405c1.mp3 wätx[wætʼ]czasow. prz.
być słabym w (czymś)
plumps/2d668945-c776-444c-9b67-60f87b89a37c.mp3 we'ay[ˈwɛ.ʔaj]przym.gastr
kwaśny (o smaku lub zapachu)
plumps/33e41b6c-a0b6-4ffe-b328-c932e6a0f020.mp3 wem[wɛm]czasow. nie.mil
walczyć
plumps/c03c4a51-a37c-4e75-b8b1-4f1948269f34.mp3 wempongu[ˈwɛm.po.ŋu]rzecz.mil
drużyna
skład
klan wojskowy
grupa bitewna
plumps/d03aa3d7-c7d7-49c8-84c8-a098308471ee.mp3 wep[wɛp]rzecz.lwspec
sieć (np. www, internet)
plumps/1add66f9-0f19-4b5f-a0d1-448c32075d2a.mp3 weptseng[ˈwɛp.͡tsɛŋ]rzecz.lwspec
strona internetowa
plumps/9a4b0b20-1576-41da-8f66-a42ed7554b82.mp3 wew[wɛw]przym.weather
zimny
oziębły
chłodny;
plumps/2f113ede-30e8-4987-a2de-ada8f8ec32d7.mp3 weyn[wɛjn]czasow. prz.
rysować
narysować
ilustrować
zilustrować
obrazować
zobrazować
plumps/31517c7e-abf8-40a1-ad69-18327306fa51.mp3 win[win]przym.
szybki
plumps/5718bbdf-bcf1-46cf-af01-01e5985eb454.mp3 win säpi[win sæ.ˈpi]czasow. nie.(2,2)
pośpieszać siebie
poganiać siebie
plumps/502c4d7a-8f01-414e-b94b-8e9bba918b6b.mp3 win si[win si]czasow. nie.
pośpieszać kogoś
zrobić coś szybko
plumps/3b76be61-f05c-4853-a1a7-485ba76646ea.mp3 wip[wip]przym.gastr
słony (o smaku lub zapachu)
plumps/f7ac2de0-1303-4127-aecb-ab111f6a231d.mp3 wiya[ˈwi.ja]wykrz.
wyrażenie ostrzeżenia lub frustracji
cholera!
plumps/378017dd-19b7-4472-a746-7e624d3bd288.mp3 wìntxu[wɪn.ˈtʼu]czasow. prz.
pokazać
pokazywać
plumps/de4751aa-eee2-4e59-a09c-2dfb77beae6e.mp3 wìngay[wɪ.ˈŋaj]czasow. prz.(1,1)
dowieść
wykazać
okazać się
plumps/439ba02b-5f55-4e10-831f-4492086e84f4.mp3 wo[wo]czasow. prz.
sięgać (po, do)
plumps/29038af8-7bd1-488e-98b8-b5a3d76fe417.mp3 wok[wok]przym.emot
głośny
hałaśliwy
donośny
plumps/6f230a9d-802b-4517-9b9c-1ab3c22cd54e.mp3 wokau[wok.ˈa.u]rzecz.mus
bęben wahadłowy
ang. pendulum drum
(dosł.: głośny bęben)
plumps/2936d04b-1c60-48eb-a587-96afa883a3b2.mp3 wotx[wotʼ]rzecz.
całość
ogół
plumps/42b9a7e4-edb1-4fca-ad62-b1758d1b15b7.mp3 wou[ˈwo.u]czasow. nie.lw
być niesamowitym
fascynować
(odpowiednik ang. "wow" - przyp. tłum.)
plumps/d3e6fa5f-5b34-4048-82e0-e50072c16b7e.mp3 wrrpa[ˈwrˌ.pa]rzecz.
zewnętrzna strona
zewnętrze
plumps/bf2c3937-d76e-4796-b3b7-ea9f9a03c06c.mp3 wrrpa[ˈwrˌ.pa]przysł.
zewnątrz
na zewnątrz
plumps/4f7724c2-a2a4-4831-b318-02f8c589f439.mp3 wrrza'u[wrˌ.ˈza.ʔu]czasow. nie.(2,3)
wyjść
wychodzić
wystąpić
wyłonić się
plumps/8011cc0f-e8ac-4608-826a-b14390f16f1e.mp3 wum[wum]przysł.
w przybliżeniu
(np. w przybliżeniu 3 - przyp. tłum.)
plumps/bbb5082f-73bd-41a2-9e68-70809ad638a6.mp3 wur[wuɾ]przym.weather
chłodny
orzeźwiający
zimny
plumps/6d88b476-23a0-45dd-a817-a5cd82f524cb.mp3 wutso[ˈwu.͡tso]rzecz.gastr
obiad
serwowany posiłek