szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

lista słów "zapożyczenia"

  Na'vi Polski
plumps/3790add2-f064-4efa-9732-a293c6cbcc7a.mp3 'eyt[ʔɛjt]rzecz.lw
(symbol) 8
(nie wartość osiem)
plumps/8a91e7eb-15b3-4ae5-8ea3-c20667bfbd2e.mp3 Europa[ɛ.u.ˈɾo.pa]rzecz.lw
Europa
plumps/a1f2ceb6-290c-48b7-8bcc-b7470317d17b.mp3 ewro[ˈɛw.ɾo]rzecz.lwcomm
euro (waluta)
plumps/30058886-d4e8-4e65-8545-1cba04a44aaa.mp3 hametsì[ha.ˈmɛ.͡tsɪ]rzecz.gastrlw
Chamec
chleb na zakwasie
plumps/9a23dcb4-f39c-4316-b514-7aa72859763e.mp3 kunsìp[ˈkun.sɪp]rzecz.lw
śmigłowiec bojowy
plumps/01cd08a1-19e7-4ec0-8a79-61b96fe8060f.mp3 matsa[ˈma.͡tsa]rzecz.gastrlw
Maca
przaśny chleb
(jest to zwykły, suchy placek)
(patrz google "unleavened bread" - suges. tłum.)
plumps/2ae07061-b0ca-4c63-8c8b-5b2288f37c1f.mp3 nayn[najn]rzecz.lw
(symbol) 9
(nie liczba dziewięć)
plumps/cac370cf-fde2-4e8d-ad92-ebb99f01cd01.mp3 Pari[pa.ˈɾi]rzecz.lw
Paryż (stolica Francji)
plumps/e43da46a-ef57-4b9a-9273-78036f92ec88.mp3 paynäpll[ˈpaj.næ.plˌ]rzecz.lw
ananas
plumps/9cc8406e-44a2-4447-a66f-6f3dfb1a15ec.mp3 päsketpol[ˈpæ.skɛt.pol]rzecz.lw
koszykówka
plumps/0ec64284-078c-4d44-80a0-25aff633fb96.mp3 pätsì[ˈpæ.͡tsɪ]rzecz.millw
odznaka
znaczek
znak
symbol
plumps/02cbb426-6bf8-4269-9ac1-374af13a0141.mp3 pìlok[pɪ.ˈlok]rzecz.lw
blog
plumps/1d8b630f-885f-4b84-8047-034d54050de4.mp3 postì[po.stɪ]rzecz.lw
post (na forum lub blogu)
plumps/7579561e-1da2-4e8e-805f-83bb1fd7adcd.mp3 puk[puk]rzecz.lw
książka
księga
plumps/920470d5-6b38-41b3-a756-55d81a81a4b2.mp3 puktsyìp[ˈpuk.͡tsjɪp]rzecz.lw
broszura
książeczka
plumps/df864c42-a822-4dad-8c32-5c7b07644dd8.mp3 pxir[pʼiɾ]rzecz.gastrlw
piwo (napój alkoholowy)
plumps/c4ac6f69-3c72-48e6-95ad-bdd9b492a1a5.mp3 Sweriye[swɛ.ɾi.jɛ]rzecz.lw
Szwecja
plumps/7f5b45e9-f3c9-4c68-b4c2-e53a7b1c96cd.mp3 tawsìp[ˈtaw.sɪp]rzecz.lw
statek powietrzny
plumps/cb858886-8a95-4b46-a409-9d4b83e098f5.mp3 tìreyn[tɪ.ˈɾɛjn]rzecz.lw
pociąg (kolej)
taki środek transportu :)
plumps/75b7488a-ace0-45df-81ae-2b6e369b307e.mp3 Toitslan[ˈto.i.͡tslan]rzecz.lw
Niemcy
plumps/014a528f-a11c-4ec1-b3e9-fad263edf827.mp3 toktor[ˈtok.toɾ]rzecz.lw
doktor (stopień naukowy)
plumps/20baf009-420f-474f-b2ce-fa11bacff403.mp3 tsyänel[͡tsjæ.ˈnɛl]rzecz.lw
kanał telewizyjny
plumps/13d346e5-58a2-4f79-953b-f8c12dbbdb3b.mp3 tsyìräfì[͡tsjɪ.ɾæ.fɪ]rzecz.faunalw
żyrafa
plumps/855c8053-4074-4536-82ce-29a9c7b735cd.mp3 tsyoklìt[ˈ͡tsjok.lɪt]rzecz.lw
czekolada
plumps/d410d678-70fe-4cf5-8758-ed0c2e33b342.mp3 txolar[ˈtʼo.laɾ]rzecz.lwcomm
dolar (waluta)
plumps/d03aa3d7-c7d7-49c8-84c8-a098308471ee.mp3 wep[wɛp]rzecz.lwspec
sieć (np. www, internet)
plumps/1add66f9-0f19-4b5f-a0d1-448c32075d2a.mp3 weptseng[ˈwɛp.͡tsɛŋ]rzecz.lwspec
strona internetowa
plumps/42b9a7e4-edb1-4fca-ad62-b1758d1b15b7.mp3 wou[ˈwo.u]czasow. nie.lw
być niesamowitym
fascynować
(odpowiednik ang. "wow" - przyp. tłum.)
plumps/20dac146-11e9-43a6-b84a-f08283a4046c.mp3 Yeysu[ˈjɛj.su]rzecz.namelw
Jezus (imię męskie)