szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

lista słów "zapożyczenia"

  Na'vi Polski
'eyt[ʔɛjt]rzecz.lw
(symbol) 8
(nie wartość osiem)
Europa[ɛ.u.ˈɾo.pa]rzecz.lw
Europa
ewro[ˈɛw.ɾo]rzecz.commlw
euro (waluta)
hametsì[ha.ˈmɛ.͡tsɪ]rzecz.gastrlw
Chamec
chleb na zakwasie
kunsìp[ˈkun.sɪp]rzecz.lw
śmigłowiec bojowy
matsa[ˈma.͡tsa]rzecz.gastrlw
Maca
przaśny chleb
(jest to zwykły, suchy placek)
(patrz google "unleavened bread" - suges. tłum.)
nayn[najn]rzecz.lw
(symbol) 9
(nie liczba dziewięć)
Pari[pa.ˈɾi]rzecz.lw
Paryż (stolica Francji)
paynäpll[ˈpaj.næ.plˌ]rzecz.lw
ananas
päsketpol[ˈpæ.skɛt.pol]rzecz.lw
koszykówka
pätsì[ˈpæ.͡tsɪ]rzecz.millw
odznaka
znaczek
znak
symbol
pìlok[pɪ.ˈlok]rzecz.lw
blog
postì[po.stɪ]rzecz.lw
post (na forum lub blogu)
puk[puk]rzecz.lw
książka
księga
puktsyìp[ˈpuk.͡tsjɪp]rzecz.lw
broszura
książeczka
pxir[pʼiɾ]rzecz.gastrlw
piwo (napój alkoholowy)
Sweriye[swɛ.ɾi.jɛ]rzecz.lw
Szwecja
tawsìp[ˈtaw.sɪp]rzecz.lw
statek powietrzny
tìreyn[tɪ.ˈɾɛjn]rzecz.lw
pociąg (kolej)
taki środek transportu :)
Toitslan[ˈto.i.͡tslan]rzecz.lw
Niemcy
toktor[ˈtok.toɾ]rzecz.lw
doktor (stopień naukowy)
tsyänel[͡tsjæ.ˈnɛl]rzecz.lw
kanał telewizyjny
tsyìräfì[͡tsjɪ.ɾæ.fɪ]rzecz.faunalw
żyrafa
tsyoklìt[ˈ͡tsjok.lɪt]rzecz.lw
czekolada
txolar[ˈtʼo.laɾ]rzecz.commlw
dolar (waluta)
wep[wɛp]rzecz.speclw
sieć (np. www, internet)
weptseng[ˈwɛp.͡tsɛŋ]rzecz.speclw
strona internetowa
wou[ˈwo.u]czasow. nie.lw
być niesamowitym
fascynować
(odpowiednik ang. "wow" - przyp. tłum.)
Yeysu[ˈjɛj.su]rzecz.namelw
Jezus (imię męskie)