szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

lista słów "bitwa / wojna"

  Na'vi Polski
'awm[ʔawm]rzecz.milsociol
obóz
kemping
obozowisko
'eko[ˈʔɛ.ko]czasow. prz.milhuntweather
atakować
napadać
najechać
lunąć (o pogodzie)
ekxan[ɛ.ˈkʼan]rzecz.mil
barykada
zator
eyktan[ˈɛjk.tan]rzecz.milhunt
przywódca
lider
(wyższa i trwalsza pozycja niż eykyu)
eykyu[ˈɛjk.ju]rzecz.milhunt
przywódca
lider
(tymczasowy lider małej grupy jak podczas polowania)
kxll[kʼlˌ]rzecz.mil
atak (w biegu)
(oryginalnie - charge, (running) attack)
kxuke[ˈkʼu.kɛ]przym.mil
bezpieczny
kxutu[ˈkʼu.tu]rzecz.mil
przeciwnik
lätxayn[læ.ˈtʼajn]czasow. prz.mil
pokonać (w walce)
podbić
leskxir[lɛ.ˈskʼiɾ]przym.milhunt
ranny
masat[ˈma.sat]rzecz.milcloth
napierśnik (pancerz)
mekre[ˈmɛk.ɾɛ]rzecz.mil
kredyty państwowe
(oryginalnie - supplies)
nìwan[nɪ.ˈwan]przysł.milhunt
sekretnie
w ukryciu
poprzez ukrycie
pätsì[ˈpæ.͡tsɪ]rzecz.millw
odznaka
znaczek
znak
symbol
sälätxayn[sæ.læ.ˈtʼajn]rzecz.mil
porażka
przykład porażki
säsyep[sæ.ˈsjɛp]rzecz.milhunt
pułapka
säzärìp[sæ.ˈzæ.ɾɪp]rzecz.milhunt
lider
wódz
(org. "face lead" lub "rein" - przyp. tłum.)
ska'a[ska.ˈʔa]czasow. prz.mil
zniszczyć
niszczyć
wyniszczać
rujnować
spe'etu[spɛ.ˈʔɛ.tu]rzecz.mil
jeniec
więźień
branka
braniec
swizaw[swi.ˈzaw]rzecz.mil
strzała
tìspe'e[tɪ.spɛ.ˈʔɛ]rzecz.mil
zdobycz
tukru[tuk.ˈɾu]rzecz.milhunt
włócznia
tsam[͡tsam]rzecz.mil
wojna
tsamkuk[͡tsam.kuk]rzecz.milmus
bęben wojenny
tsamopin[ˈ͡tsa.mo.pin]rzecz.mil
obraz wojenny
obraz o tematyce wojennej
tsampongu[͡tsam.ˈpo.ŋu]rzecz.mil
partia wojny
strona konfliktu w wojnie (prawdopodobnie - przyp. tłum.)
(ang. "war party")
tsamsä'o[ˈ͡tsam.sæ.ʔo]rzecz.milhunt
broń wojenna
tsamsiyu[ˈ͡tsam.si.ju]rzecz.mil
wojownik
żołnierz
tskalep[ˈ͡tska.lɛp]rzecz.milhunt
kusza
tsko[͡tsko]rzecz.milhunt
łuk
tsko swizaw[͡tsko swi.ˈzaw]rzecz.milhunt
łuk i stzzała/y (rzeczownik zbiorowy)
łucznictwo (sztuka)
tstal[͡tstal]rzecz.milhunt
nóż
txewk[tʼɛwk]rzecz.milhunt
maczuga
buława
velek[ˈvɛ.lɛk]czasow. nie.mil
poddać się
skapitulować
przyznać się do porażki
wä+[wæ]adp.mil
przeciwko
przeciw
sprzeciwiać się
przeciwstawiać
przeciwdziałać
wätu[ˈwæ.tu]rzecz.mil
przeciwnik
wem[wɛm]czasow. nie.mil
walczyć
wempongu[ˈwɛm.po.ŋu]rzecz.mil
drużyna
skład
klan wojskowy
grupa bitewna