szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

lista słów "bitwa / wojna"

  Na'vi Polski
plumps/235bd0cd-ad54-4dd2-bd17-1fbe598458e1.mp3 'awm[ʔawm]rzecz.milsociol
obóz
kemping
obozowisko
plumps/85c268ff-584d-4082-a7d5-0a9796e9af2d.mp3 'eko[ˈʔɛ.ko]czasow. prz.milhunt
atakować
napadać
najechać
lunąć (o pogodzie)
plumps/66a0dc0c-872c-4333-b881-44ddce708fbe.mp3 ekxan[ɛ.ˈkʼan]rzecz.mil
barykada
zator
plumps/56798025-78bd-4715-a486-f91dabc77f72.mp3 eyktan[ˈɛjk.tan]rzecz.milhunt
przywódca
lider
(wyższa i trwalsza pozycja niż eykyu)
plumps/860636ab-8f76-42ba-bbde-e77c0aecdddd.mp3 eykyu[ˈɛjk.ju]rzecz.milhunt
przywódca
lider
(tymczasowy lider małej grupy jak podczas polowania)
plumps/2f6232e9-1c54-4018-a17d-c028f713723d.mp3 kxll[kʼlˌ]rzecz.mil
atak (w biegu)
(oryginalnie - charge, (running) attack)
plumps/b197337f-86d4-401d-8c69-0b7f99206934.mp3 kxuke[ˈkʼu.kɛ]przym.mil
bezpieczny
plumps/50a69e75-c18d-4b4b-84cb-6131d48f476c.mp3 kxutu[ˈkʼu.tu]rzecz.mil
przeciwnik
plumps/0d451184-8a9c-459e-9845-59538adadaaf.mp3 lätxayn[læ.ˈtʼajn]czasow. prz.mil
pokonać (w walce)
podbić
plumps/b1db09f5-7fa0-4481-8640-1afa9a48b612.mp3 leskxir[lɛ.ˈskʼiɾ]przym.milhunt
ranny
plumps/513f278e-75e3-4faa-a83e-df7dddfcf1b9.mp3 masat[ˈma.sat]rzecz.clothmil
napierśnik (pancerz)
plumps/57d900e9-efcd-45b9-8999-b1424091ffc1.mp3 mekre[ˈmɛk.ɾɛ]rzecz.mil
kredyty państwowe
(oryginalnie - supplies)
plumps/45e3da55-f598-489e-99df-c2a3697a7aa3.mp3 nìwan[nɪ.ˈwan]przysł.milhunt
sekretnie
w ukryciu
poprzez ukrycie
plumps/0ec64284-078c-4d44-80a0-25aff633fb96.mp3 pätsì[ˈpæ.͡tsɪ]rzecz.millw
odznaka
znaczek
znak
symbol
plumps/0154c814-421d-4429-a049-d3341d2c0821.mp3 sälätxayn[sæ.læ.ˈtʼajn]rzecz.mil
porażka
przykład porażki
plumps/ee5bf050-f697-487b-a9b0-c374122e4d1a.mp3 säsyep[sæ.ˈsjɛp]rzecz.milhunt
pułapka
plumps/c0ea10fa-988d-4d2c-899c-424eb3bed24d.mp3 säzärìp[sæ.ˈzæ.ɾɪp]rzecz.milhunt
lider
wódz
(org. "face lead" lub "rein" - przyp. tłum.)
plumps/ca33f490-7cb9-4c86-bff8-5e9abac02d7b.mp3 ska'a[ska.ˈʔa]czasow. prz.mil
zniszczyć
niszczyć
wyniszczać
rujnować
plumps/96461871-ce6e-452f-ad30-3630bb9d6d63.mp3 spe'etu[spɛ.ˈʔɛ.tu]rzecz.mil
jeniec
więźień
branka
braniec
plumps/09631186-1c9e-42cb-970d-86240878002c.mp3 swizaw[swi.ˈzaw]rzecz.mil
strzała
plumps/4cda81bd-0f0e-448c-b594-23614db9fffd.mp3 tìspe'e[tɪ.spɛ.ˈʔɛ]rzecz.mil
zdobycz
plumps/76d9f0e5-cf23-4520-bb74-a6a874a342ed.mp3 tukru[tuk.ˈɾu]rzecz.huntmil
włócznia
plumps/24bddd2e-2627-48cb-bc28-b6cc7b3d2aa8.mp3 tsam[͡tsam]rzecz.mil
wojna
plumps/8ed2df3e-413a-4b77-8246-1baed0a25ab2.mp3 tsamkuk[͡tsam.kuk]rzecz.milmus
bęben wojenny
plumps/dc65f0b2-57a5-46cd-8a30-0b96c3007b18.mp3 tsamopin[ˈ͡tsa.mo.pin]rzecz.mil
obraz wojenny
obraz o tematyce wojennej
plumps/65160147-db71-447e-b313-b8ed6e7ec64e.mp3 tsampongu[͡tsam.ˈpo.ŋu]rzecz.mil
partia wojny
strona konfliktu w wojnie (prawdopodobnie - przyp. tłum.)
(ang. "war party")
plumps/b387fc9f-004a-405c-a620-0c876b5e32e2.mp3 tsamsä'o[ˈ͡tsam.sæ.ʔo]rzecz.milhunt
broń wojenna
plumps/00f8a16d-b879-442d-a212-4275d2b32840.mp3 tsamsiyu[ˈ͡tsam.si.ju]rzecz.mil
wojownik
żołnierz
plumps/d9cff480-cf1d-4e7b-8ee9-9833279d44e0.mp3 tskalep[ˈ͡tska.lɛp]rzecz.milhunt
kusza
plumps/4062893a-33e8-470d-93fb-b4233151cf71.mp3 tsko[͡tsko]rzecz.milhunt
łuk
plumps/ea655807-f30e-4938-8452-3361e3e1e7cf.mp3 tsko swizaw[͡tsko swi.ˈzaw]rzecz.milhunt
łuk i stzzała/y (rzeczownik zbiorowy)
łucznictwo (sztuka)
plumps/ee7f0684-628c-4f32-9633-7807135c3b4d.mp3 tstal[͡tstal]rzecz.milhunt
nóż
plumps/831e06ea-0355-430f-b5a8-a7c93000b9c9.mp3 txewk[tʼɛwk]rzecz.milhunt
maczuga
buława
plumps/3b1c60f1-11d8-44d9-a2f4-2fadbcbcb4ab.mp3 velek[ˈvɛ.lɛk]czasow. nie.mil
poddać się
skapitulować
przyznać się do porażki
plumps/7b78e967-be76-4feb-bec8-9c9b3064bba8.mp3 wä+[wæ]adp.mil
przeciwko
przeciw
sprzeciwiać się
przeciwstawiać
przeciwdziałać
plumps/8cda0b0a-d906-4a78-80c0-cb8c3956dc92.mp3 wätu[ˈwæ.tu]rzecz.mil
przeciwnik
plumps/33e41b6c-a0b6-4ffe-b328-c932e6a0f020.mp3 wem[wɛm]czasow. nie.mil
walczyć
plumps/c03c4a51-a37c-4e75-b8b1-4f1948269f34.mp3 wempongu[ˈwɛm.po.ŋu]rzecz.mil
drużyna
skład
klan wojskowy
grupa bitewna