szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

sa (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): saplumps/a50e1658-4323-4332-9e11-ff5cf424cd1d.mp3
Polski: wzrastać do wyzwania
ang. rise to a challange
English: rise to a challenge
źródło: naviteri.org (30 Jun 2016)

przykłady przedrostków

s·am·a PRZESZ przeszły prosty
s·ìm·a PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
s·ìy·a PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
s·ay·a PRZYSZ przyszły
s·ol·a PRZESZ przeszły dokonany
s·er·a TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
s·iv·a MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
s·ei·a POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
s·äng·a PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)