vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

peng (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): pɛŋ
Czech: říci, povědět
English: tell
zdroj: ASG (2009)

příklady afixů

p·am·eng PST minulý čas
p·ìm·eng PST nedávná minulost
p·ìy·eng FUT blízká budoucnost
p·ay·eng FUT budoucí čas
p·ol·eng PFV dokonavý vid
p·er·eng IPFV nedokonavý vid
p·iv·eng SJV konjunktiv
p·ei·eng LAUD pozitivní postoj mluvčího
p·äng·eng PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze