vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

pllngay (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): plˌ.ˈŋaj
Czech: uznat, připustit (skutečnost nebo něčí názor; infixy p‹1›‹2›‹3›llngay; vazba san-sìk nebo topikálem: Po ke pllngay san oeru tìkxey - Nepřipouští že se mýlí)
English: admit
zdroj: Frommer (24.07. 2011)
naviteri.org

příklady afixů

p·am·llngay PST minulý čas
p·ìm·llngay PST nedávná minulost
p·ìy·llngay FUT blízká budoucnost
p·ay·llngay FUT budoucí čas
p·ol·ngay PFV dokonavý vid
p·er·llngay IPFV nedokonavý vid
p·iv·llngay SJV konjunktiv
p·ei·llngay LAUD pozitivní postoj mluvčího
p·äng·llngay PEJ negativní postoj mluvčího