vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

pängkxo (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): pæŋ.ˈkʼo
Czech: povídat si, hovořit
English: chat
converse
have a conversation
zdroj: Turonyu's Dictionary => Paul Frommer

příklady afixů

p·am·ängkxo PST minulý čas
p·ìm·ängkxo PST nedávná minulost
p·ìy·ängkxo FUT blízká budoucnost
p·ay·ängkxo FUT budoucí čas
p·ol·ängkxo PFV dokonavý vid
p·er·ängkxo IPFV nedokonavý vid
p·iv·ängkxo SJV konjunktiv
pängkx·ei·o LAUD pozitivní postoj mluvčího
pängkx·äng·o PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze