vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

plltxe (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): plˌ.ˈtʼɛ
Czech: mluvit, hovořit
English: speak
zdroj: ASG; naviteri.org (31 Aug 2011)

příklady afixů

p·am·lltxe PST minulý čas
p·ìm·lltxe PST nedávná minulost
p·ìy·lltxe FUT blízká budoucnost
p·ay·lltxe FUT budoucí čas
p·ol·txe PFV dokonavý vid
p·er·lltxe IPFV nedokonavý vid
p·iv·lltxe SJV konjunktiv
plltx·ei·e LAUD pozitivní postoj mluvčího
plltx·äng·e PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze