vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

pähem (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈpæ.hɛm
Czech: dorazit, přijet
English: arrive
zdroj: ASG (2009)

příklady afixů

p·am·ähem PST minulý čas
p·ìm·ähem PST nedávná minulost
p·ìy·ähem FUT blízká budoucnost
p·ay·ähem FUT budoucí čas
p·ol·ähem PFV dokonavý vid
p·er·ähem IPFV nedokonavý vid
p·iv·ähem SJV konjunktiv
päh·ei·em LAUD pozitivní postoj mluvčího
päh·äng·em PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze