vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

peseng (tázací zájmeno)

výslovnost (IPA): pɛ.ˈsɛŋ
Czech: kde? (varianta tsengpe)
English: where?
which place?
zdroj: ASG (2009)

vzorové věty a fráze

příbuzná slova

pe který (předpona pro podst.jména)
pefya jak?, jakým způsobem? (varianta fyape)
pehem co?, jaká činnost? (varianta kempe)
pehrr kdy? (varianta krrpe)
pelun proč? (varianta lumpe)
pesu kdo? (varianta tupe)
peu co? (věc, nikoliv činnost - např. "Co to máš?", varianta ’upe)
pe který (přípona pro podst.jména)
pefnel který druh?, jaký typ? (varianta fnepe)
fnepe který druh?, jaký typ? (varianta pefnel)
'upe co? (jaká věc?, slož.sl. z ’u - věc a pe - táz.značka, varianta peu)
fyape jak?, jakým způsobem? (varianta pefya)
kempe jaká činnost?, jaká akce? (varianta pehem)
krrpe kdy? (varianta pehrr)
lumpe proč? (varianta pelun)
pefya jak?, jakým způsobem? (varianta fyape)
pehem co?, jaká činnost? (varianta kempe)
pehrr kdy? (varianta krrpe)
pelun proč? (varianta lumpe)
pesu kdo? (varianta tupe)
peu co? (věc, nikoliv činnost - např. "Co to máš?", varianta ’upe)
tsengpe kde? (varianta peseng)
tupe kdo? (varianta pesu)