vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

pllhrr (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): plˌ.ˈhrˌ
Czech: varovat
English: warn
popis: synonymum penghrr
zdroj: naviteri.org (02 Jan 2017)

příklady afixů

p·am·llhrr PST minulý čas
p·ìm·llhrr PST nedávná minulost
p·ìy·llhrr FUT blízká budoucnost
p·ay·llhrr FUT budoucí čas
p·ol·hrr PFV dokonavý vid
p·er·llhrr IPFV nedokonavý vid
p·iv·llhrr SJV konjunktiv
p·ei·llhrr LAUD pozitivní postoj mluvčího
p·äng·llhrr PEJ negativní postoj mluvčího