vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

pe'un (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ˈpɛ.ʔun
Czech: rozhodnout, rozhodnout se
English: decide
zdroj: Paul Frommer
forum.learnnavi.org

příklady afixů

p·am·e'un PST minulý čas
p·ìm·e'un PST nedávná minulost
p·ìy·e'un FUT blízká budoucnost
p·ay·e'un FUT budoucí čas
p·ol·e'un PFV dokonavý vid
p·er·e'un IPFV nedokonavý vid
p·iv·e'un SJV konjunktiv
pe'·ei·un LAUD pozitivní postoj mluvčího
pe'·äng·un PEJ negativní postoj mluvčího