vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

po (osobní zájmena)

výslovnost (IPA): po
Czech: on, ona (obecná 3. osoba, běžně se používá, není-li nutné rozlišit pohlaví)
English: he (genderless)
she (genderless)
zdroj: ASG (2009)

příklady afixů

me·fo DU dvojné číslo
pxe·fo TRI trojné číslo
ay·fo PL množné číslo
fì·po DEM toto {podst. jméno}
fay·fo DEM PL tyto {podst. jméno} (množ.číslo)
tsa·po DEM tamto {podst.jméno} (jedn. číslo)
tsay·fo DEM PL tamty {podst.jméno} (množ. číslo)

vzorové věty a fráze

příbuzná slova

peyä jeho (gender neutral)
její (gender neutral)
poan on (pouze jednotné číslo, pro množné použijte obecné ayfo)
poe ona (pouze jednotné číslo, pro množné použijte obecné ayfo)