vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

penghrr (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): pɛŋ.ˈhrˌ
Czech: varovat
English: warn
zdroj: naviteri.org (30 Jun 2016)

příklady afixů

p·am·enghrr PST minulý čas
p·ìm·enghrr PST nedávná minulost
p·ìy·enghrr FUT blízká budoucnost
p·ay·enghrr FUT budoucí čas
p·ol·enghrr PFV dokonavý vid
p·er·enghrr IPFV nedokonavý vid
p·iv·enghrr SJV konjunktiv
p·ei·enghrr LAUD pozitivní postoj mluvčího
p·äng·enghrr PEJ negativní postoj mluvčího