keresett szó:

csak pontos egyezés
miben:

a szavak kezdőbetűje P

  na'vi Magyar
pa'li[ˈpaʔ.li]n.fauna
Páncélos ló (Na'vik földi lószerű hátasa; pandorai állatfaj)
pa'liwll[ˈpaʔ.li.wlˌ]n.flora
páncélos ló kancsónövény (pandorai növényfaj)
pa'o[ˈpa.ʔo]n.
oldal(a)
pak[pak]part.
fúj! (megvetést; lenézést jelöl)
palulukan[pa.lu.ˈlu.kan]n.fauna
Thanator („száraz száj és félelemhozó”) (szárazföldi csúcsragadozó; állatfaj)
pam[pam]n.
hang
pamrel[pam.ˈɾɛl]n.
írás
pamrel si[pam.ˈɾɛl si]vin.
ír
pamrelfya[pam.ˈɾɛl.fja]n.ling
betűzés (helyesírás)
pamtseo[ˈpam.͡tsɛ.o]n.mus
zene
pamtseo si[ˈpam.͡tsɛ.o si]vin.mus
zenél (fa a hangszer neve előtt)
pamtseotu[ˈpam.͡tsɛ.o.tu]n.mus
zenész
pamtseowll[ˈpam.͡tsɛ.o.wlˌ]n.flora
macskafül; zenevirág (pandorai növényfaj)
pan[pan]n.
(egy) harmad
pate[ˈpa.tɛ]vin.
megérkezik; eljut/elér valahová
pawm[pawm]vtr.
kérdez
pay[paj]n.
víz; folyadék
payfya[ˈpaj.fja]n.envirgeogr
folyam; patak; vízfolyás
payìva[ˈpaj.ɪ.va]n.
vízcsepp
paynga'[ˈpaj.ŋaʔ]adj.weathernfp
nedves; nyirkos; párás
payoang[paj.ˈo.aŋ]n.faunaenvir
hal
paywll[ˈpaj.wlˌ]n.flora
vízvirág/vízinövény; dapofet; (pandorai növényfaj)
pähem[ˈpæ.hɛm]vin.
(meg)érkezik; megjön
pänu[ˈpæ.nu]n.
ígéret
pänutìng[ˈpæ.nu.tɪŋ]vtr.(3,3)
ígér
pängkxo[pæŋ.ˈkʼo]vin.
beszélget; társalog
pängkxoyu[pæŋ.ˈkʼo.ju]n.
beszélgetőtárs; társalkodó
pängkxoyu lekoren[pæŋ.ˈkʼo.ju lɛ.ko.ˈɾɛn]n.sociol
ügyvéd; jogász
pätsì[ˈpæ.͡tsɪ]n.millw
jelvény
pe[pɛ]suf.
melyik (utótag főnevekhez)
pe[pɛ]pref.
melyik (előtag főnevekhez)
pe'un[ˈpɛ.ʔun]vtr.
(el)dönt
pefnel[pɛ.ˈfnɛl]inter.
miféle?
pefya[pɛ.ˈfja]inter.
hogy(an)?
pehem[pɛ.ˈhɛm]inter.
mi történik? mit csinál?
pehrr[pɛ.ˈhrˌ]inter.
mikor?
pelì'u[pɛ.ˈlɪ.ʔu]inter.
milyen szó? hogy mondta?
pelun[pɛ.ˈlun]inter.
miért?
peng[pɛŋ]vtr.
mond
penghrrap[pɛŋ.ˈhrˌ.ap]n.flora
veszélyjelző; rojtos lámpa (pandorai növényfaj)
peseng[pɛ.ˈsɛŋ]inter.
hol?
pesu[pɛ.ˈsu]inter.
ki(csoda)?
peu[pɛ.ˈu]inter.
mi? mit? micsoda? micsodát?
pewn[pɛwn]n.body
nyak
pey[pɛj]vin.
vár
peyä[ˈpɛ.jæ]poss.
az ő...-ja (semleges nemű)
piak[pi.ˈak]adj.weather
nyitott; tiszta (pl.:felhőtlen ég)
piak si[pi.ˈak si]vin.
kinyit
pil[pil]n.body
arccsík
pizayu[ˈpi.za.ju]n.fam
ős
pìlok[pɪ.ˈlok]n.lw
blog
pìmtxan[pɪm.ˈtʼan]inter.
mennyi?
pìwopx[pɪ.ˈwopʼ]n.weather
felhő
pìwopxtsyìp[pɪ.ˈwopʼ.͡tsjɪp]n.
ködfolt
pllngay[plˌ.ˈŋaj]vin.(1,1)
elismer
plltxe[plˌ.ˈtʼɛ]vtr.
beszél
po[po]pn.
ő (hímnem/nőnem)
poan[po.ˈan]pn.
ő (hímnem) (nincs többesszáma: helyette az (ay)fo)
poe[po.ˈɛ]pn.
ő (nőnem) (nincs többesszáma: helyette az (ay)fo)
polpxay[pol.ˈpʼaj]inter.
hány (darab)?
pom[pom]vtr.
(meg)puszil; (meg)csókol
pongu[ˈpo.ŋu]n.
csoport
prrku[ˈprˌ.ku]n.body
anyaméh
prrnen[ˈprˌ.nɛn]n.
csecsemő
prrnesyul[ˈprˌ.nɛ.sjul]n.flora
bimbó; rügy
prrte'[ˈprˌ.tɛʔ]adj.
élvezetes; örömteli
prrwll[ˈprˌ.wlˌ]n.flora
moha
puk[puk]n.lw
könyv
pukap[ˈpu.kap]num.
hat; 6
puktsyìp[ˈpuk.͡tsjɪp]n.lw
pamflet; könyvecske
pum[pum]pn.
tulajdon; birtokolt dolog („ál”névmás birtokos esetű főnevekhez és névmásokhoz)
pup[pup]adj.
rövid (fizikai hosszúság)
puve[ˈpu.vɛ]num.
hatodik (sorszámnév)