vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

pawm (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): pawm
Czech: požádat, zeptat se
English: ask
zdroj: ASG (2009); naviteri.org (31 Aug 2011)

příklady afixů

p·am·awm PST minulý čas
p·ìm·awm PST nedávná minulost
p·ìy·awm FUT blízká budoucnost
p·ay·awm FUT budoucí čas
p·ol·awm PFV dokonavý vid
p·er·awm IPFV nedokonavý vid
p·iv·awm SJV konjunktiv
p·ei·awm LAUD pozitivní postoj mluvčího
p·äng·awm PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze