vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

pefnel (tázací zájmeno)

výslovnost (IPA): pɛ.ˈfnɛl plumps/37d3b7ab-1984-43c7-bc17-7687373560e8.mp3
Czech: který druh?, jaký typ? (varianta fnepe)
English: which kind?
zdroj: Frommer (22. April 2010)
forum.learnnavi.org

příbuzná slova

pe který (přípona pro podst.jména)
tupe kdo? (varianta pesu)
kempe jaká činnost?, jaká akce? (varianta pehem)
lumpe proč? (varianta pelun)
tsengpe kde? (varianta peseng)
krrpe kdy? (varianta pehrr)
peu co? (věc, nikoliv činnost - např. "Co to máš?", varianta ’upe)
pefya jak?, jakým způsobem? (varianta fyape)
pehem co?, jaká činnost? (varianta kempe)
pehrr kdy? (varianta krrpe)
pelun proč? (varianta lumpe)
peseng kde? (varianta tsengpe)
pesu kdo? (varianta tupe)
fnepe který druh?, jaký typ? (varianta pefnel)
'upe co? (jaká věc?, slož.sl. z ’u - věc a pe - táz.značka, varianta peu)
fyape jak?, jakým způsobem? (varianta pefya)