vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

pamrelfya (podst.jméno)

výslovnost (IPA): pam.ˈɾɛl.fja
Czech: hláskování, pravopis (odv. pamrel - písmo a fya’o - způsob)
English: spelling
Skupiny témat: lingvistika / jazyk
zdroj: Frommers Blog (20. Aug 2010)
naviteri.org

příklady afixů

me·famrelfya DU dvojné číslo
pxe·famrelfya TRI trojné číslo
ay·famrelfya PL množné číslo
fì·pamrelfya DEM toto {podst. jméno}
fay·famrelfya DEM PL tyto {podst. jméno} (množ.číslo)
tsa·pamrelfya DEM tamto {podst.jméno} (jedn. číslo)
tsay·famrelfya DEM PL tamty {podst.jméno} (množ. číslo)

vzorové věty a fráze