szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

ftia (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): fti.ˈa
Polski: studiować (np. tekst)
badać coś (np. zjawisko)
English: study
źródło: ASG

przykłady przedrostków

ft·am·ia PRZESZ przeszły prosty
ft·ìm·ia PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
ft·ìy·ia PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
ft·ay·ia PRZYSZ przyszły
ft·ol·ia PRZESZ przeszły dokonany
ft·er·ia TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
ft·iv·ia MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
fti·ei·a POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
fti·äng·a PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example