szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

fpak (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): fpak
Polski: powstrzymać
wstrzymać (w trakcie wykonywania czynności)
English: hold off
suspend action (that's already in progress)
źródło: ASG; naviteri.org (30 Nov 2015)

przykłady przedrostków

fp·am·ak PRZESZ przeszły prosty
fp·ìm·ak PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
fp·ìy·ak PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
fp·ay·ak PRZYSZ przyszły
fp·ol·ak PRZESZ przeszły dokonany
fp·er·ak TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
fp·iv·ak MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
fp·ei·ak POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
fp·äng·ak PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)