szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

fngo' (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): fŋoʔ
Polski: wymagać
żądać
English: require
demand
źródło: Frommer (09. Januar 2012)
naviteri.org

przykłady przedrostków

fng·am·o' PRZESZ przeszły prosty
fng·ìm·o' PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
fng·ìy·o' PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
fng·ay·o' PRZYSZ przyszły
fng·ol·o' PRZESZ przeszły dokonany
fng·er·o' TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
fng·iv·o' MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
fng·ei·o' POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
fng·äng·o' PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)