szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

fäkä (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): fæ.ˈkæ
Polski: wspinać się
wzrastać
English: go up
ascend
źródło: Frommer (22. Januar 2012)
naviteri.org

przykłady przedrostków

fäk·am·ä PRZESZ przeszły prosty
fäk·ìm·ä PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
fäk·ìy·ä PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
fäk·ay·ä PRZYSZ przyszły
fäk·ol·ä PRZESZ przeszły dokonany
fäk·er·ä TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
fäk·iv·ä MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
fäk·ei·ä POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
fäk·äng·ä PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)