szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

fe'ul (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): ˈfɛ.ʔul
Polski: pogarszać (się)
English: worsen
get worse
źródło: naviteri.org (04 Mar 2013)

przykłady przedrostków

fe'·am·ul PRZESZ przeszły prosty
fe'·ìm·ul PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
fe'·ìy·ul PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
fe'·ay·ul PRZYSZ przyszły
fe'·ol·ul PRZESZ przeszły dokonany
fe'·er·ul TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
fe'·iv·ul MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
fe'·ei·ul POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
fe'·äng·ul PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)