szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

ftang (czasownik modalny, nieprzechodni)

wymowa (IPA): ftaŋ
Polski: przestać (robić coś)
English: stop (to do something/an action)
źródło: ASG

przykłady przedrostków

ft·am·ang PRZESZ przeszły prosty
ft·ìm·ang PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
ft·ìy·ang PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
ft·ay·ang PRZYSZ przyszły
ft·ol·ang PRZESZ przeszły dokonany
ft·er·ang TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
ft·iv·ang MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
ft·ei·ang POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
ft·äng·ang PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example