szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

ftxey (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): ftʼɛj
Polski: wybierać
English: choose
źródło: ASG

przykłady przedrostków

ftx·am·ey PRZESZ przeszły prosty
ftx·ìm·ey PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
ftx·ìy·ey PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
ftx·ay·ey PRZYSZ przyszły
ftx·ol·ey PRZESZ przeszły dokonany
ftx·er·ey TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
ftx·iv·ey MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
ftx·ei·ey POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
ftx·äng·ey PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)