szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

fnu (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): fnu
Polski: uciszać
być cicho
English: quiet
be quiet
źródło: ASG

przykłady przedrostków

fn·am·u PRZESZ przeszły prosty
fn·ìm·u PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
fn·ìy·u PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
fn·ay·u PRZYSZ przyszły
fn·ol·u PRZESZ przeszły dokonany
fn·er·u TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
fn·iv·u MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
fn·ei·u POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
fn·äng·u PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)