szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

fmi (czasownik modalny, przechodni)

wymowa (IPA): fmi
Polski: próbować
English: try
attempt
źródło: ASG

przykłady przedrostków

fm·am·i PRZESZ przeszły prosty
fm·ìm·i PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
fm·ìy·i PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
fm·ay·i PRZYSZ przyszły
fm·ol·i PRZESZ przeszły dokonany
fm·er·i TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
fm·iv·i MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
fm·eiy·i POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
fm·äng·i PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example