szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

fwew (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): fwɛw plumps/c29b9956-7eb0-47a6-a6db-6717b56eb51e.mp3
Polski: szukać. poszukiwać
English: look for
seek
search
źródło: Taronyu's Dictionary 9.5 < Frommer

przykłady przedrostków

fw·am·ew PRZESZ przeszły prosty
fw·ìm·ew PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
fw·ìy·ew PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
fw·ay·ew PRZYSZ przyszły
fw·ol·ew PRZESZ przeszły dokonany
fw·er·ew TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
fw·iv·ew MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
fw·ei·ew POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
fw·äng·ew PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)