szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

ftem (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): ftɛm
Polski: przejść przez (coś)
English: pass by (something)
źródło: Taronyu's Dictionary 9.5 < Frommer

przykłady przedrostków

ft·am·em PRZESZ przeszły prosty
ft·ìm·em PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
ft·ìy·em PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
ft·ay·em PRZYSZ przyszły
ft·ol·em PRZESZ przeszły dokonany
ft·er·em TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
ft·iv·em MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
ft·ei·em POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
ft·äng·em PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)