szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

fta si (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): fta si
Polski: supeł
pętla
węzeł
zrobić lub zawiązać supeł
English: knot
make or tie a knot
źródło: naviteri.org (25 Apr 2013)

przykłady przedrostków

fta s·am·i PRZESZ przeszły prosty
fta s·ìm·i PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
fta s·ìy·i PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
fta s·ay·i PRZYSZ przyszły
fta s·ol·i PRZESZ przeszły dokonany
fta s·er·i TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
fta s·iv·i MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
fta s·eiy·i POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
fta s·äng·i PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)