szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

flä (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): flæ
Polski: powieść się
odnieść sukces
English: succeed
be successful
źródło: Taronyu's Dictionary 9.718

przykłady przedrostków

fl·am·ä PRZESZ przeszły prosty
fl·ìm·ä PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
fl·ìy·ä PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
fl·ay·ä PRZYSZ przyszły
fl·ol·ä PRZESZ przeszły dokonany
fl·er·ä TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
fl·iv·ä MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
fl·ei·ä POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
fl·äng·ä PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example

powiązane słowa

säflä sukces
(przykład) sukcesu
tìflä sukces (ogólny)
tìkxey si mylić się
robić źle