szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

fkan (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): fkan
Polski: resemble in a sensory modality
come to the senses as
(used to form the \'middle voice\')
English: resemble in a sensory modality
come to the senses as
(used to form the 'middle voice')
źródło: 27 Nov 2012
naviteri.org

przykłady przedrostków

fk·am·an PRZESZ przeszły prosty
fk·ìm·an PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
fk·ìy·an PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
fk·ay·an PRZYSZ przyszły
fk·ol·an PRZESZ przeszły dokonany
fk·er·an TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
fk·iv·an MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
fk·ei·an POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
fk·äng·an PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)