szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

fpe' (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): fpɛʔ
Polski: wysłać
English: send
źródło: ASG

przykłady przedrostków

fp·am·e' PRZESZ przeszły prosty
fp·ìm·e' PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
fp·ìy·e' PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
fp·ay·e' PRZYSZ przyszły
fp·ol·e' PRZESZ przeszły dokonany
fp·er·e' TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
fp·iv·e' MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
fp·ei·e' POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
fp·äng·e' PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example