szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

frìp (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): fɾɪp
Polski: gryźć
kąsać
zagryźć
English: bite
źródło: Taronyu's Dictionary 9.5 < Frommer

przykłady przedrostków

fr·am·ìp PRZESZ przeszły prosty
fr·ìm·ìp PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
fr·ìy·ìp PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
fr·ay·ìp PRZYSZ przyszły
fr·ol·ìp PRZESZ przeszły dokonany
fr·er·ìp TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
fr·iv·ìp MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
fr·eiy·ìp POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
fr·äng·ìp PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)