szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

fnan (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): fnan
Polski: być dobrym w
English: be good at
źródło: Frommer (29. Sept 2010)
naviteri.org

przykłady przedrostków

fn·am·an PRZESZ przeszły prosty
fn·ìm·an PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
fn·ìy·an PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
fn·ay·an PRZYSZ przyszły
fn·ol·an PRZESZ przeszły dokonany
fn·er·an TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
fn·iv·an MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
fn·ei·an POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
fn·äng·an PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)