szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

fyel (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): fjɛl
Polski: pieczęć
zacementować
(sprawić, aby zabezpieczyć i uszczelnić coś, aby nie zostało to zniszczone)
English: seal
cement
make impervious
(make something tight and secure, so that it is unlikely (or at least not intended) to be broken)
źródło: Frommer (19 Jun 2012)
naviteri.org

przykłady przedrostków

fy·am·el PRZESZ przeszły prosty
fy·ìm·el PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
fy·ìy·el PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
fy·ay·el PRZYSZ przyszły
fy·ol·el PRZESZ przeszły dokonany
fy·er·el TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
fy·iv·el MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
fy·ei·el POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
fy·äng·el PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)