szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

fngä' (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): fŋæʔ
Polski: wypróżniać się
defekować
załatwiać potrzeby natury fizjologicznej
English: relieve oneself
on Earth: use the restroom, go to the bathroom
źródło: naviteri.org (25 Apr 2013)

przykłady przedrostków

fng·am·ä' PRZESZ przeszły prosty
fng·ìm·ä' PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
fng·ìy·ä' PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
fng·ay·ä' PRZYSZ przyszły
fng·ol·ä' PRZESZ przeszły dokonany
fng·er·ä' TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
fng·iv·ä' MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
fng·ei·ä' POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
fng·äng·ä' PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)