szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

fyep (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): fjɛp
Polski: trzymać
chwycić
English: hold (in the hand)
grasp
grip
źródło: Frommer (28. Mrz 2012)
naviteri.org

przykłady przedrostków

fy·am·ep PRZESZ przeszły prosty
fy·ìm·ep PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
fy·ìy·ep PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
fy·ay·ep PRZYSZ przyszły
fy·ol·ep PRZESZ przeszły dokonany
fy·er·ep TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
fy·iv·ep MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
fy·ei·ep POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
fy·äng·ep PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)