vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

mì+ (předložka)

výslovnost (IPA):
Czech: v, na (ve smyslu statické přítomnosti, nikoliv pohybu)
English: in
on
Skupiny témat: místa / popis míst
zdroj: ASG; wiki.learnnavi.org

vzorové věty a fráze