vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

muwìntxu (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): mu.wɪn.ˈtʼu
Czech: uvést, předvést, představit (něco, někoho)
English: introduce
present (person, idea, report etc.)
zdroj: Frommer (26. Sep 2010)
naviteri.org

příklady afixů

muw·am·ìntxu PST minulý čas
muw·ìm·ìntxu PST nedávná minulost
muw·ìy·ìntxu FUT blízká budoucnost
muw·ay·ìntxu FUT budoucí čas
muw·ol·ìntxu PFV dokonavý vid
muw·er·ìntxu IPFV nedokonavý vid
muw·iv·ìntxu SJV konjunktiv
muwìntx·ei·u LAUD pozitivní postoj mluvčího
muwìntx·äng·u PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze