vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

may' (modální sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): majʔ
Czech: otestovat, vyzkoušet, ochutnat (ve smyslu "zhodnotit dojmy z něčeho", na rozdíl od fmi - "pokusit se o něco")
English: taste
try
sample
evaluate
check out
testdrive
zdroj: naviteri.org (25 May 2011)

příklady afixů

m·am·ay' PST minulý čas
m·ìm·ay' PST nedávná minulost
m·ìy·ay' FUT blízká budoucnost
m·ay·ay' FUT budoucí čas
m·ol·ay' PFV dokonavý vid
m·er·ay' IPFV nedokonavý vid
m·iv·ay' SJV konjunktiv
m·ei·ay' LAUD pozitivní postoj mluvčího
m·äng·ay' PEJ negativní postoj mluvčího

příbuzná slova

ewktswo chuť (dosl. schopnost ochutnat)
ewku otestovat, vyzkoušet, ochutnat (podobně jako may’, ale neúmyslně)
sur chuť, příchuť
tìng ftxì ochutnat (dosl. dát jazyk)