vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

munge (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ˈmu.ŋɛ
Czech: vzít (s sebou)
English: take
bring
zdroj: ASG

příklady afixů

m·am·unge PST minulý čas
m·ìm·unge PST nedávná minulost
m·ìy·unge FUT blízká budoucnost
m·ay·unge FUT budoucí čas
m·ol·unge PFV dokonavý vid
m·er·unge IPFV nedokonavý vid
m·iv·unge SJV konjunktiv
mung·ei·e LAUD pozitivní postoj mluvčího
mung·äng·e PEJ negativní postoj mluvčího