Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

woorden beginnend met M

  Na'vi Dutch
ma[ma]part.
aansprekende wijs
makto[ˈmak.to]vtr.
rijden
mal[mal]adj.
betrouwbaar
masat[ˈma.sat]n.milcloth
borstplaat (bewapening)
matsa[ˈma.͡tsa]n.gastrlw
Matse
Matze (ongedesemd brood)
maw[maw]adp.temp
na (tijd)
mawey[ma.ˈwɛj]adj.emot
kalm
maweypey[ma.ˈwɛj.pɛj]vin.(3,3)
geduld hebben
maweypeyyu[ma.ˈwɛj.pɛj.ju]n.
geduldig iemand
wie geduldig is
mawkrr[ˈmaw.krˌ]adv.temp
na
achteraf
mawkrra[maw.ˈkrˌ.a]conj.temp
na (met vervolg na de hoofdzin)
mawl[mawl]n.
half
may'[majʔ]vtrm.
uitproberen
evalueren
testen
mäkxu[mæ.ˈkʼu]vtr.(1,1)nfp
onderbreken
uit harmonische balans halen
me'em[mɛ.ˈʔɛm]adj.
harmonieus
mefo[mɛ.ˈfo]pn.
zij
die twee
mek[mɛk]adj.objfignfp
zij (twee)
die twee
mekre[ˈmɛk.ɾɛ]n.mil
voorraaden
mektseng[ˈmɛk.͡tsɛŋ]n.
opening
breuk
kloof
melo[ˈmɛ.lo]adv.
tweemaal
mengenga[mɛ.ŋɛ.ˈŋa]pn.
jullie twee
jullie (beide)
(eerbiedig/ceremonieel)
meoauniaea[mɛ.o.a.u.ni.a.ˈɛ.a]n.myth
Harmonie
een zijn met de natuur
mesrram[mɛ.srˌ.ˈam]adv.temp
eergisteren
twee dagen geleden
mesrray[mɛ.srˌ.ˈaj]adv.temp
overmorgen
over twee dagen
meuia[mɛ.ˈu.i.a]n.
eer
eren
meuianga'[mɛ.ˈu.i.a.ŋaʔ]adj.myth
geëerd
eerbaar
meyam[mɛ.ˈjam]vtr.
omhelzen
in de arm houden
meyp[mɛjp]adj.emot
zwak
mi[mi]adv.
toch
nog
als voorheen
miktsang[ˈmik.͡tsaŋ]n.cloth
oorbel
mikyun[ˈmik.jun]n.body
oor
mip[mip]adj.
nieuw
mì+[mɪ]adp.loc
in
op
mìfa[mɪ.fa]n.
binnenkant
mìfa[mɪ.fa]adv.
binnen
mìftxele[mɪ.ˈftʼɛ.lɛ]adv.
met betrekking tot dit
in dit perspectief
mìkam[mɪ.ˈkam]adp.loc
tussen
mìn[mɪn]vin.
draaien
mìnyu[ˈmɪn.ju]n.flora
draaier
gedraaide lelie
Pseudolilium contortum
mìso[mɪ.ˈso]adv.loc
weg
verdwenen (positie)
mll'an[mlˌ.ˈʔan]vtr.
accepteren
mllte[mlˌ.ˈtɛ]vin.
instemmen
mo[mo]n.loc
ruimte
holte
begrensd open gebied
mo a hahaw[mo a ˈha.haw]n.
slaapkamer
plaats om te slapen
mo a yom[mo a jom]n.
eetkamer
mo letrrtrr[mo lɛ.ˈtrˌ.trˌ]n.
woonkamer
Mo'at[ˈmoʔ.at]n.name
vrouwen-naam
moe[ˈmo.ɛ]pn.
wij
wij twee (exclusief)
mohe[ˈmo.hɛ]pn.
wij twee
(eerbiedig/ceremonieel)
mok[mok]vtr.
voorstellen
suggereren
mokri[ˈmok.ɾi]n.
stem
mong[moŋ]vtr.
vertrouwen op
mowan[mo.ˈwan]adj.emot
plezierig
aangenaam (fysiek
sexueel)
mowar[mo.ˈwaɾ]n.
advies
raad
mowar si[mo.ˈwaɾ si]vin.(2,2)
adviseren
advies geven
mrr[mrˌ]num.
vijf
mrrtrr[ˈmrˌ.trˌ]n.temp
vijfdaagse werkweek
mrrve[ˈmrˌ.vɛ]num.
vijfde (telwoord)
muiä[mu.ˈi.æ]adj.
eerlijk
goed
terecht
mulpxar[mul.ˈpʼaɾ]n.flora
hanenkop plant
mun'i[mun.ˈʔi]vtr.
snijden
mune[ˈmu.nɛ]num.
twee
munsna[ˈmun.sna]n.
paar (van iets)
lett.: een twee-set
muntrr[ˈmun.trˌ]n.temp
weekeinde
muntrram[mun.trˌ.ˈam]n.temp
vorig weekeinde
muntrray[mun.trˌ.ˈaj]n.temp
volgend weekeinde
muntxa[mun.ˈtʼa]adj.sociol
getrouwd
een paar
muntxa si[mun.ˈtʼa si]vin.
paren (met iemand)
muntxatan[mun.ˈtʼa.tan]n.famsociol
man
echtgenoot
muntxate[mun.ˈtʼa.tɛ]n.famsociol
vrouw
echtgenote
muntxatu[mun.ˈtʼa.tu]n.famsociol
ega
munge[ˈmu.ŋɛ]vtr.
brengen
mungwrr[muŋ.ˈwrˌ]adp.
behalve
muve[ˈmu.vɛ]num.
tweede (telwoord)
muwìntxu[mu.wɪn.ˈtʼu]vtr.(2,3)
introduceren
voorstellen