vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

mowar si (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): mo.ˈwaɾ si
Czech: radit, doporučovat (komu - 3. pád)
English: advise
give advice
(used with tsnì for the subordinate clause)
popis: doporučit aby.. - mowar si tsnì..
zdroj: naviteri.org (31 May 2014)

příklady afixů

mowar s·am·i PST minulý čas
mowar s·ìm·i PST nedávná minulost
mowar s·ìy·i FUT blízká budoucnost
mowar s·ay·i FUT budoucí čas
mowar s·ol·i PFV dokonavý vid
mowar s·er·i IPFV nedokonavý vid
mowar s·iv·i SJV konjunktiv
mowar s·eiy·i LAUD pozitivní postoj mluvčího
mowar s·äng·i PEJ negativní postoj mluvčího