vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

mo (podst.jméno)

výslovnost (IPA): mo
Czech: ohraničený prostor, mýtina (ve smyslu "něčím ohraničené místo")
Lze přeložit i jako místnost, pokoj
English: space
hollow
enclosed open area
Skupiny témat: místa / popis míst
zdroj: Frommer (02 Oct 2012)
naviteri.org

příklady afixů

me·mo DU dvojné číslo
pxe·mo TRI trojné číslo
ay·mo PL množné číslo
fì·mo DEM toto {podst. jméno}
fay·mo DEM PL tyto {podst. jméno} (množ.číslo)
tsa·mo DEM tamto {podst.jméno} (jedn. číslo)
tsay·mo DEM PL tamty {podst.jméno} (množ. číslo)

příbuzná slova

mo a hahaw ložnice
mo a yom jídelna
mo letrrtrr obývací pokoj
snomo osobní útočiště (ne všeobecně jako zongtseng, ale konkrétní osobní prostor, kam se může někdo v případě potřeby stáhnout. Na Zemi je to většinou vlastní soukromá místnost)