vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

mäkxu (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): mæ.ˈkʼu
Czech: přerušit nějakou činnost
narušit harmonii něčeho
infixy m‹1›‹2›‹3›äkxu. Nedá se použít pro "vyrušit někoho"
English: interrupt
throw out of harmonious balance
Skupiny témat: ne pro lidi
popis: Ačkoliv odv. kxu - poškození, nemá nutně negativní význam - na rozdíl od hultstxem.
zdroj: Frommer (26. Sep 2010)
naviteri.org

příklady afixů

m·am·äkxu PST minulý čas
m·ìm·äkxu PST nedávná minulost
m·ìy·äkxu FUT blízká budoucnost
m·ay·äkxu FUT budoucí čas
m·ol·äkxu PFV dokonavý vid
m·er·äkxu IPFV nedokonavý vid
m·iv·äkxu SJV konjunktiv
m·ei·äkxu LAUD pozitivní postoj mluvčího
m·äng·äkxu PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze

příbuzná slova

hultstxem překážet v nějaké činnosti, narušovat nějakou činnost, prudit někoho (podobně jako mäkxu, ale s negativním významem a použitelné i pro osoby)