vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

mok (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): mok
Czech: doporučit (něco)
English: suggest
zdroj: Frommer (26. Sep 2010)
naviteri.org

příklady afixů

m·am·ok PST minulý čas
m·ìm·ok PST nedávná minulost
m·ìy·ok FUT blízká budoucnost
m·ay·ok FUT budoucí čas
m·ol·ok PFV dokonavý vid
m·er·ok IPFV nedokonavý vid
m·iv·ok SJV konjunktiv
m·ei·ok LAUD pozitivní postoj mluvčího
m·äng·ok PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze